28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ผบก.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี)

รายละเอียด

พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี (ประธาน) พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุกฤษ ภู่กลั่น รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ปรารถนา แผ่นผา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.กรณ์เสฎฐ์ วงศ์สีชิน รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.วิชัยนาวิน อนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ ผกก.ฝกค.ปรก.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์ ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี, ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี, ตร.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี และ ตร.สภ.เมืองลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช(วงเวียนเทพสตรี) อ.เมือง.จว.ลพบุรี

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง