27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ผบก.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

รายละเอียด

พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี (ประธานพิธี) พร้อมด้วย พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ปรารถนา แผ่นผา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.กรณ์เสฎฐ์ วงศ์สีชิน รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ ผกก.ฝกค.ปรก.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์ ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.รักศักดิ์ เมฆจินดา ผกก.สภ.เมืองลพบุรี, ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี, ตร.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี และ ตร.สภ.เมืองลพบุรี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้า ภ.จว.ลพบุรี

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง