21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี ประกอบพิธีเชิญรูปปั้น พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ ประดิษฐาน ณ อาคารที่ทำการ ภ.จว.ลพบุรี แห่งใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล

รายละเอียด

พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ปรารถนา แผ่นผา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.กรณ์เสฏฐ์ วงศ์สีชิน รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.วิชัยนาวิน อนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ ผกก.ฝกค.ปรก.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี และ ตร.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี ประกอบพิธีเชิญรูปปั้น พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ ประดิษฐาน ณ อาคารที่ทำการ ภ.จว.ลพบุรี แห่งใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง