22 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี ประชุมชี้แจง และร่วมกิจกรรม 5 ส. (ทำความสะอาด/ปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการ ภ.จว.ลพบุรี แห่งใหม่) ประจำสัปดาห์

รายละเอียด

พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิชัยนาวิน อนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ ผกก.ฝกค.ปรก.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา อุยสกุล รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.ท.หญิง สลิชาพันธ์ุ ทวีผล รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี และ ตร.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี ประชุมชี้แจง และร่วมกิจกรรม 5 ส. (ทำความสะอาด/ปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการ ภ.จว.ลพบุรี แห่งใหม่) ประจำสัปดาห์/วันพุธที่ 22 มิ.ย. 65

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง