1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.20 น. และ 10.00 น.
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ตรวจเยี่ยม/สังเกตุการณ์ และร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ตรวจเยี่ยม/สังเกตุการณ์ และร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สภ.ท่าหิน ( ณ วัดโคกหม้อ ม.9 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จว.ลพบุรี) และ สภ.บ้านเบิก ( ณ บ้านโคกคา ม.8 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี)

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง