11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.40 น.
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าทึ่ของศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลพบุรี

รายละเอียด

พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าทึ่ของศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลพบุรี พบ พ.ต.ท.ชัชวาลย์ มหาศรานนท์ สว.ศูนย์ 191 ฯ และ จนท.ประจำศูนย์ฯ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) ในเขต อ.เมืองลพบุรี(สภ.เมืองลพบุรี/สภ.ท่าหิน) เพื่อใช้ในการป้องกันปราบอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาจราจร พบว่ามีการดำเนินการแก้ไขจนใช้การได้ จำนวน 150 ตัว กำชับให้ศูนย์ฯ 191 ทำการตรวจสอบปัญหาการจราจรผ่านกล้องวงจรปิด หากพบจุดใดมีปัญหาให้แจ้งไปยัง สภ.พื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และการเข้าถึงจุดเกิดเหตุของสายตรวจผ่านการรับแจ้งเหตุของศูนย์ฯ 191 ให้เป็นไปตามข้อสั่งการโดยเคร่งครัด

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง