.6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.20 น.
ผบช.ภ.1 เป็นประะธาน พิธีประดับยศ ว่าที่ ร.ต.ต. กดต. รุ่นที่ 11

รายละเอียด

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 (ประธานพิธี) พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุกฤษ ภู่กลั่น รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.กรณ์เสฏฐ์ วงศ์สีชิน รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ ผกก.ฝกค.ปรก.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.อดิศร บุญประทีป ผกก.(สอบสวน)ฯ, หน.สภ.และ ตร.ในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี คณะ กต.ตร.จังหวัดลพบุรี/คณะที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีประดับยศ ว่าที่ ร.ต.ต. ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เป็นชั้นสัญญาบัตรแบบเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งแบบเลื่อนไหลถึงยศร้อยตำรวจเอก รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งสิ้น 67 นาย และในโอกาสนี้ ผบช.ภ.1 ได้กล่าวให้โอวาท มอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับการประดับยศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภ.เมืองลพบุรี

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง