2 มี.ค. 65 เวลา 15.00 น.
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี ฝึกประจำสัปดาห์และกิจกรรม 5 ส. (ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร ภ.จว.ลพบุรี)

รายละเอียด

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี ฝึกประจำสัปดาห์และกิจกรรม 5 ส. (ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร ภ.จว.ลพบุรี)

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง