18 ก.พ.2565 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด

พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี (ประธานการประชุม) พร้อมด้วย รอง ผบก.ฯ ดังต่อไปนี้ พ.ต.อ.อุกฤษ ภู่กลั่น , พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา , พ.ต.อ.ปรารถนา แผ่นผา , พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร , พ.ต.อ.กรณ์เสฎฐ์ วงศ์สีชิน , พ.ต.อ.วิชัยนาวิน อนันต์ และ พ.ต.อ.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ ผกก.ฝกค.ฯ ปรก.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.สิงห์ลำพอง โพธิ์เสือ ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.อ.พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์ ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี ตำรวจหน่วยงานสนับสนุนในจังหวัดลพบุรี ประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ, ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสหกรณ์ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และมี หน.สภ./รอง ผกก.ป./รอง ผกก.(สอบสวน)/รอง ผกก.สส./รอง ผกก.จร./สวป./สว.สส/สว.จร./สว.อก.ในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี เฝ้าฟังผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) ณ ที่ตั้งหน่วย โดยก่อนวาระการประชุม ผบก.ฯ ประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่างๆ ประจำเดือน มกราคม. 2565 และในโอกาสนี้นางสงบ ปิ่นวันนา ได้ทำการมอบดอกไม้ขอบคุณตำรวจลพบุรี ซึ่งมีความประทับใจชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ สภ.เมืองลพบุรีในการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและจับกุมคนร้ายที่เข้าไปลักทรัพย์สินภายในบ้านได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนอุ่นใจ เชื่อมั่นศรัทธาตำรวจลพบุรีที่เอาใจใส่ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่(เหตุเกิด 11 ก.พ. 65 เวลา 01.25 น. บ้านเลขที่ 96/12 ม.6 ต.ป่าตาล อ.เมือง จว.ลพบุรี)

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง