16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.30 น. และ 08.00 น.
พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565

รายละเอียด

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี (ประธานพิธี) พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ, หน.หน่วยงาน, ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุกฤษ ภู่กลั่น รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.วัชระ ทองประเทือง ผกก.สภ.ท่าหิน ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์บำรุงศิลปะ สืบสานจารีตประเพณี ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยง กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 ดังนี้ 1. เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 56 รูป ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 2. เวลา 08.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศล(พิธีสงฆ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระทั่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระนารายณ์ราชนิเวศน์

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง