24 ม.ค. 2565 เวลา 17.00 น.
ผบช.ภ.1 , ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและตรวจสอบโรงชำแหละเนื้อสุกรและห้องเย็นเก็บเนื้อสุกรชำแหละของกลุ่มบริษัทเบทาโกร(ลพบุรี)

รายละเอียด

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี , พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.กริช แสงพล ผกก.สภ.พัฒนานิคม และ ตร.สภ.พัฒนานิคม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี, สำนังานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี, นายอำเภอพัฒนานิคม และคณะผู้บริหารบริษัทเบทาโกร (ลพบุรี) ร่วมประชุมและตรวจสอบโรงชำแหละเนื้อสุกรและห้องเย็นเก็บเนื้อสุกรชำแหละของกลุ่มบริษัทเบทาโกร(ลพบุรี) เพื่อติดตามแก้ไขการกักตุนสินค้าจากปัญหาเนื้อสุกรมีราคาแพง ณ โรงชำแหละเนื้อสุกรบริษัทเบทาโกร ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง