24 ม.ค. 2565 เวลา 15.15 น.
ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้าน ภ.1 เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาฟุตบอล สภ.ท่าหิน " ใจฟ้า@ท่าหิน "

รายละเอียด

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 (ประธานพิธี) พร้อมด้วย คุณพึงพิศ ภูมิจิตร ประธานชมรมแม่บ้าน ภ.1 พระราชวิสุทธิประชานาถ(อลงกต ติกฺขปัญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ, พระครูปลัดพิเชษฐ์ ชยธมฺโม ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุกฤษ ภู่กลั่น รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ปรารถนา แผ่นผา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.กรณ์เสฎฐ์ วงศ์สีชิน รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.วิชัยนาวิน อนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์ ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ ผกก.ฝกค.ฯ ปรก. ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.วัชระ ทองประเทือง ผกก.สภ.ท่าหิน, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี และ ตร.สภ.ท่าหิน คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีโดยคุณอนงค์สุภางค์ สกุลจารุมรรคา ประธานแม่บ้านฯ, คุณสุวัฒนา แผ่นผา รองประธานฯ คณะที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดลพบุรี โดยคุณพัชนี พิชิตการณ์, คุณสุรางค์พิมล เผ่าพงษ์ทอง, คุณนพวรรณ รักงาม และผู้นำท้องถิ่น, ฝ่ายปกครอง พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตบอล สภ.ท่าหิน " ใจฟ้า@ท่าหิน " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนส่งเสริมให้บุตรข้าราชการตำรวจและเยาวชนในพื้นที่หันมาเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด และพิธีมอบลูกฟุตบอลให้กับ หน.สภ.ในสังกัดฯ ส่งเสริมให้ ตร.ในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี หันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต่อมา ผบช.ภ.1 ได้ทำการปล่อยพันธ์ปลาและเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำผลผลิตที่ได้(ปลา/ผัก) ไปประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นสวัสดิการ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวข้าราชการตำรวจ ณ สภ.ท่าหิน ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จว.ลพบุรี

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง