ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ เว็บไซต์ แผนที่
1 สภ.เมืองลพบุรี 356 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3641-4416-8
โทรสาร 0-3642-2909
2 สภ.โคกสำโรง 280 ถ.ศรีสำโรง อ.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-3662-5139, 0-3662-5140
โทรสาร 0-3641-1333
3 สภ.บ้านหมี่ 333 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3647-1260, 0-3647-1148
โทรสาร 0-3647-1339
4 สภ.ท่าวุ้ง 111 หมู่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-3648-1246-8, 0-3662-2720
โทรสาร 0-3647-1339
5 สภ.โคกเจริญ 3 หมู่ 9 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-3665-1160-2
โทรสาร 0-3665-1161
6 สภ.ชัยบาดาล 236/2 หมู่ 5 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3663-0071
โทรสาร 0-3646-1300
7 สภ.ลำสนธิ 99/1 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จว.ลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 0-3679-3451
โทรสาร 0-3679-3452
8 สภ.ท่าหลวง หมู่ 4 ถ.ชัยบาดาล-ด่านขุนทด ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-3649-7126, 0-3664-6055
โทรสาร 0-3664-6055
9 สภ.ม่วงค่อม 241 หมู่ 6 ถ.สุรนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3664-3118
โทรสาร 0-3664-3341
10 สภ.พัฒนานิคม 149 หมู่ 6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 0-3649-1339
โทรสาร 0-3663-9150
11 สภ.โคกตูม 299 ถ.ลพบุรี-วังม่วง ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15210 โทรศัพท์ 0-3649-9204
โทรสาร 0-3649-9204
12 สภ.เพนียด 160 หมู่ 7 ถ.สุรนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จว.,พบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-3665-3119
โทรสาร 0-3665-3118
13 สภ.สระโบสถ์ 13 หมู่ 10 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 15280 โทรศัพท์ 0-3643-9108, 0-3643-9447
โทรสาร 0-3643-9108
14 สภ.หนองม่วง หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-3643-1333
โทรสาร 0-3643-2214
15 สภ.ท่าหิน 61 หมู่ 8 ถ.ลพบุรี-บ้านเบิก ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3678-0042-46
โทรสาร 0-3678-0040
16 สภ.มะนาวหวาน 150 หมู่ 5 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 0-3645-1253
โทรสาร 0-3645-1253
17 สภ.บ้านเบิก 92 หมู่ 7 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-3665-5139
โทรสาร 0-3665-5139
18 สภ.ท่าโขลง หมู่ 9 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 15180 โทรศัพท์ 0-3648-9012
โทรสาร 0-3648-9012
19 สภ.บ้านข่อย 38 หมู่ 10 ต.บ้านข่อย อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3678-5556
โทรสาร 0-3678-5555
20 สภ.บ้านกุ่ม หมู่ 9 ถ.ลพบุรี-บ้านแพรก ต.งั้วราย อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3677-6565
โทรสาร 0-3677-6565
21 สภ.โคกสลุง หมู่ 5 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 0-3648-3119
โทรสาร 0-3648-3119
22 กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3642-4488
โทรสาร 0-3642-4488